Hulpvormen

-Kortdurende, activerende hulpverlening
-Videohometraining en video-interactiebegeleiding
-Oplossingsgerichte therapie
-Diagnostiek
-Consult per telefoon, Skype of e-mail
-Trainingen, voorlichtingen, cursussen, individuele begeleiding/ ondersteuning

Aan:
*Ouders en baby, kind of jongere
*Ouders (ook pleegouders/adoptieouders) en andere familieleden
*Jongeren (pubers, adolescenten)
*Hulpverleners, groepsleiders, leerkrachten
*Studenten
*Overige belangstellenden

Ik ben opgeleid en maak gebruik van middelen vanuit de oplossingsgerichte therapie, elementen van Theraplay (level 1), Kort Ambulant (competentiegericht werken), Signs of Safety/ Veilig Thuis, Videohometraining, VIB Basic Trust-methode, bewegingsoefeningen zoals in Sherbourne en SI met Plezier uit de Pas, ASCT, basiscursus Cognitieve gedragstherapie bij gezinnen/ jongeren en kinderen, basiscursus systeemtherapie, etc.

Ik werk graag met materialen als boeken, videofilmpjes, kaarten, flappen, thuiswerkopdrachten, werkboekjes en dergelijke.